INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Takimi i 23 i Komitetit Ekzekutiv të ITUC/ PERC

Gjatë takimi të 21 të Komitetir Ekzekutiv të Këshillit Rajonal Pan-Europian – PERC, ku në fokus ishin:
🔹️situatat e Sindikatave në vendet përkatëse, sfidat dhe problemet,
🔹️ fushatat e ETUC dhe ITUC mbi “krizën ekonomike – jo politikave me masa shtrënguese”, “Sindikalizmi nuk është një krim”, “Një marrëveshje e drejtë për punëtorët” për të cilën ETUC ishte në protestë në rrugët e Parisit me 13 Tetor 2023 me të gjitha Konfederatat e saj, etj.,
🔹️ situatat në Ukrahinë, Palestinë-Izrael, dhe Rajonet e tjera ku ka shkëndija konfliktesh tashmë
🔹️ vazhdimi i sipërmarrjeve të nisura me ILO mbi Aktin për Bjellorusinë dhe zbatimin në realitet tani, mbi të drejtën e grevës, etj.
🔹️Kongresi i Jashtëzakonshëm i ITUC ku u zgjodh Sekretar I Përgjithshëm Z. Luc Triangle
🔹️ raportime nga rrjetet e PERC, puna e tyre
🔹️Etj.
🗣 Znj. Anisa Subashi, Zv. Presidente e KSSH-së diskutoi mbi situatën në Shqipëri dhe shqetësimet e KSSH-së, falenderoi kolegët e ETUC për miratimin e statusit të vëzhguesit të KSSH-së në ETUC, etj.
Share