INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Federatat

“Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit dhe Kërkimit Shkencor”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Arsimit të Pergjithshem Parauniversitar
 • Organizata Sindikale e Arsimit e Formimit Profesional
 • Organizata Sindikale e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor 

Sekretar i Pergjithshem, 

Hajrush Collaku 

mobile: 0693190509; 

e-mail: [email protected]

“Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Elektro-Energjitikës
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të mineraleve metalorë dhe jo metalorë (miniera, metalurgji,etj).
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të naftës dhe të gazit: nxjerrje, përpunim,tregtim.
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Industrisë së lehtë metal-mekanike, prodhuese dhe përpunuese.

Sekretar i Pergjithshem,

 Klodian Islami 

mobile: 069 9984851; 

e-mail: [email protected]

 

“Federata e Sindikatave të Punonjesve të Shëndetësisë”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve në shërbimin spitalor, parësor dhe ambulator
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Stomatollogjik
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Farmaceutik
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit të infrastrukturës shëndetësore (urgjenca, lavanteri, guzhina, Administrata, etj)

 

Sekretar i Pergjithshem, 

Gerald Kola 

mobile: 0672000333, 

e-mail: [email protected]

“Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Transportit: Rrugor, Hekurudhor, Detar,Ajror, Shërbimet mbështetësë ndihmëse.
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Postë-Telekomunikacionit: Posta,Telekomi, Telefonia, Telepuna, call center, etj.

Sekretar i Pergjithshem,

 Tonin Gjinaj 

mobile: 0692094640,

e-mail: [email protected]

“Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Lehtë, Artizanale dhe Agroperpunuese”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve, lëkurë këpucës
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimeve Artizanale (berber, parukier,rrobaqepës, këpucari, ngjyrosje, etj)
 • Organizata Sindikale e Industrisë Agroperpunuese

e-mail: [email protected]

“Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Blegtorisë, Pylltarisë dhe Peshkimit”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të bujqësisë
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të blegtorisë
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të pylltarisë
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Peshkimit

“Federata e Sindikatave të Punonjesve te Tregtisë, Sherbimeve Financiare, Bankare, e Turizmit”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Tregtisë: Shumicë, Pakicë, Tregje, Institucione Financiare.
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Turizmit (hoteleri, restorante, agjenci)
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Sistemit Bankar
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Sistemit të Sigurimeve dhe Siguracioneve

“Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimit Policor dhe Sigurisë.”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjesve të Policisë së Rendit.
 • Organizata Sindikale e Punonjesve të Policisë së Burgjeve.
 • Organizata Sindikale e Punonjesve të Policisë Bashkiake.
 • Organizata Sindikale e Punonjesve të Policisë Zjarrfikëse.
 • Organizata Sindikale e Punonjesve të Sigurisë (Policia private e sigurimit të objekteve, Vip-ave etj)

 

“Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit, Ujësjellësave dhe Infrastrukturës”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjesve te Ndërtimit.(Ndeërtim dhe prodhim materialesh ndërtimi).
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Drurit dhe Letrës.
 • Organizata Sindikale e Punonjesve të Infrastrukturës.(Pastrim, gjelbërim, rrugë, vepra arti etj.)

 

Sekretar i Pergjithshem,

 Aleksander Dodani 

mobile: 0672594896;

 e-mail: [email protected]

“Federata e Sindikatave të Administrates Publike dhe Shërbimit Civil”

Përbëhet nga organizatat profesionale sindikale:

 • Organizata Sindikale e Punonjesve te Administrates Publike Qëndrore.(Ministri,Institucione varësie, Tatim-taksa, Doganë etj.)
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Administrates Publike Lokale.(Bashki, rrethe, qarqe)
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Civil.(Punonjës me status të Nënpunësit Civil)

Sekretare e Pergjithshme, 

Anisa Subashi 

mobile: 0692157885;
e-mail: [email protected]

Na Kontaktoni

Plotesoni formen dhe dikush nga stafi jone do tju kontaktoj ne nje nga menyrat e kontaktit te lena nga ju.