INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Organizimi

PRESIDENCA EKZEKUTIVE E KSSH

Kol Nikollaj

President i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë

Anisa Subashi

Zëvendës Presidente e KSSH

Klodian Islami

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Industrisë

Zuzana Lulaj

Sekretare e Përgjithshme e Federates së Tekstileve”

Hajrush Collaku

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Arsimit
Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Bujqësisë, Blegtorisë

Tonin Gjinaj

Sekretar i Përgjithshëm i Federates së Punonjësve të Transportit

Gerald Kola

Sekretar i Përgjithshem i Federatës së Shëndetesisë
Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Tregtisë

Aleksander Dodani

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Ndërtimit

Shërbimet Policore

Federata e Shërbimeve Policore

Anisa Subashi

Federata e Administratës Publike

Ingrid Skoli

Kordinatore e Rrjetit të Grave

Roland Prifti

Kordinator i rrjetit të Rinjve

Ferit Duka

Kordinator i Rrjetit të Pensionistëve

Anisa Subashi

Qendra Sindikale e KSSH

Aleks Seferaj

Komisioni i Financës Auditit

Albana Llapi

Komisioni i Statutit
Departamenti i Organizimit dhe Burimeve Njerëzore

Na Kontaktoni

Plotesoni formen dhe dikush nga stafi jone do tju kontaktoj ne nje nga menyrat e kontaktit te lena nga ju.