INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Rreth Nesh

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është organizata më e madhe sindikale në Shqipëri. KSSH tashmë funksionon si një përkujdesje e madhe familjare dhe sociale, e cila po mbush jetën dy dekadash, qoftë ajo e shpejtë dhe shumë e fuqishme. Sot KSSH ka kaluar fazën e “adoleshencës” dhe është në kulmin e pjekurisë për aktivitetin dhe produktivitetin e saj. Mosha e saj 20 vjeçare, na ka mësuar dhe na ka forcuar të orientohemi qartë në një shoqëri pluraliste dhe ekonomi tregu. Orientimi strategjik dhe politik i KSSH-së në këto vite ka qenë i qartë. Jemi të bashkuar, të integruar dhe të përfshirë në forcat që mbështesin dhe po bëjnë transformimin demokratik të shoqërisë sonë postkomuniste. Gjatë kësaj periudhe jemi bërë aktorë të rëndësishëm institucionalë, kemi bërë kërkesat tona legjitime sociale dhe ekonomike për të përmbushur misionin tonë fisnik si mbrojtës i interesave reale social-ekonomike të punonjësve shqiptarë. Këto kërkesa janë të lidhura vazhdimisht me misione dhe veprimtari specifike të lëvizjes sindikale. Në vitet në vijim menaxhohen dhe shoqërohen me debate, konsensus, dialog social dhe civil për të zbutur efektet e amortizimit të reformave politike, ekonomike dhe sociale, me qëllim të mirë dhe vetëm për të kryer me pak dhimbje dhe pasoja për anëtarët tanë. komunitetit dhe shoqërisë në përgjithësi.

KSSH, veçanërisht 5 vitet e fundit, ka punuar dhe ndërtuar një strategji specifike për zhvillimin organizativ me objektivat e saj ambicioze dhe rezultatet konkrete të ndara me faza të shkurtra e mesme dhe afatgjatë. Nëpërmjet kësaj strategjie kemi synuar dhe arrijmë: ndryshimin dhe reformimin e të gjithë organizimit dhe veprimtarisë sonë politike. KSSH është kthyer tashmë në një organizatë solide, e konsoliduar me një profil të qartë të detyrës së saj funksionale si mbrojtëse e interesave sociale dhe punonjësve ekonomikë e socialë shqiptarë. Ajo tashmë ka një rol potencial dhe është një pjesë e rëndësishme e zhvillimeve të Shqipërisë në rrugën e pranimit në Bashkimin Evropian.

Garancia e suksesit tonë është dhe do të jetë edhe në të ardhmen: Futja e sindikatës në veprimtari dhe veprime konkrete me propozimet dhe shfaqjen e alternativave dhe zgjidhjeve konkurruese, zgjerimi i demokracisë së brendshme në vendimmarrje transparente, marrja dhe rritja e efektivitetit të vendimmarrjes.

Tashmë KSSH ka garantuar një bashkëpunim të mundshëm me shoqërinë civile, mediat e shkruara dhe vizive, komunitetin, organizatat politike e shoqërore etj. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi ajo ka sqaruar vizionin e saj për të ndryshuar perspektivat e tashme dhe të ardhme përmes sloganit:

“Ne duam ndryshimin; ndryshimi që ne mbështesim.”

KSSH si një organizatë e të gjithë punonjësve, në zhvillimet për të ndryshuar Shqipërinë, gjatë viteve ka bërë ndryshime rrënjësore në të gjithë punën e saj organizative dhe drejtuese. Kjo u arrit nëpërmjet zhvillimit institucional brenda organizatës dhe, në menaxhimin dhe zhvillimin e saj të një numri serioz të të gjitha burimeve njerëzore dhe ekonomike që disponon, organizon dhe menaxhon me sukses një sindikatë të shekullit të 21-të, drejt si një sindikatë evropiane me dimensione sociale. .

Reformimi dhe demokratizimi në formë dhe në thelb i statuteve, rregulloreve dhe marrëveshjeve ndërmjet kolegëve ose eprorit-vartësve që vendosi Kongresi i IV-të i KSSH-së, siguroi tashmë një demokraci të brendshme reale të kënaqshme dhe të mjaftueshme dhe një demokraci përfaqësuese, duke arritur të gjitha përfshirjet në vendimmarrje. marrjen dhe bashkë-status zbatimin e këtyre vendimeve.

Bazuar në vendimet e Kongresit të IV-të të KSSH-së, pas shumë vitesh përpjekjesh, arritëm të realizojmë një raport të drejtë midis konsolidimit organizativ në rrafshin vertikal (Federal) dhe atij horizontal (territorial) duke mundësuar ruajtjen e raporteve dhe balancave të brendshme të Federatës Federale. pavarësia (profesionale) dhe një koordinim i suksesshëm konfederativ, i cili në unitet dhe solidaritet, është me sukses në bashkërenditjen e forcave dhe energjive të të gjithë piramidës së KSSH-së dhe duke u arritur suksese në zgjidhjen e problemeve madhore që kanë punëtorët shqiptarë.

KSSH në këto 20 vite që nga formimi i saj e deri më tani, ka mbartur dhe do të vazhdojë të mbajë vlerat e qenësishme në krijimin dhe nxitjen e forcimit të lëvizjes sindikaliste në Shqipëri. KSSH-ja tashmë e kupton dhe e kupton praktikisht se: zhvillimet dhe realitetet e reja kërkojnë metoda të reja pune, aktivitete dhe marrëdhënie të reja, njerëz me kapacitet dhe fuqi me ndikime bashkëkohore, të përpiqen të përshtaten me këto realitete dhe të ecin përpara me rezonancë të plotë në kohë dhe shoqërinë në tërësi.

Për të gjitha këto arsye, ne jemi krenarë që drejtojmë dhe drejtojmë me plot energji dhe pozitivitet një Sindikatë, e cila ka qenë dhe do të mbetet në të ardhmen si një juriste e denjë jo vetëm për anëtarësimin e saj por për të gjithë Punonjësit Shqiptarë.

Kol Nikollaj

President i KSSH

HISTORIKU

HISTORIKU

Historiku i KSSH. Kliko më shumë…
Më shumë

ORGANIZIMI

ORGANIZIMI

Organizimi i KSSH. Kliko më shumë…
Më shumë

SINDIKATAT

SINDIKATAT

Sindikatat ne Republik]n e Shqipërisë. Kliko Më shumë…
Më shumë

Të dashur Sindikalistë,

Dija është pushtet, është forcë, sa më shumë anëtarë dhe funksionarë të disponojnë dije dhe njohuri, aq më i madh do të bëhet pushteti dhe forca realizuese e sindikatës.

Ky parim ka qënë dhe do mbetet udhërrëfyesi kryesor në punën dhe aktivitetin tonë të përditshëm në Qendrën e Trajnimit dhe Studimeve Sindikale të Shqipërisë (QTSSSH), pasi vetëm nëpërmjet edukimit dhe zgjerimit të njohurive tona mund
të arrijmë të rrisim dhe perfeksionojmë kapacitetet tona për të zhvilluar dialog social, dialog civil, për të ndërtuar negocime dhe kontraktime kolektive të suksesshme në shërbim të punonjësve në çdo ndërmarrje e institucion publik
apo privat, të promovojmë vlerat demokratike duke përmirësuar kështu cilësinë e jetës tonë dhe familjeve tona.

16 Korrik 2021 FEDERATA E SINDIKATAVE TE SHENDETESISE TAKIM PUNE NE SPITALIN MEMORIAL FIER

Më shumë

12 Korrik 2021 – Takimi rajonal i nivelit të lartë mbi lancimin e Revistës Ndërkombëtare të Kërkimit të Punës me temë: COVID-19 dhe Rimëkëmbja: “Roli i Sindikatave në Ndërtimin e një ecje përpara të mirë”.

Më shumë

10 Korrik 2021 – KSSH kerkon zbatim korrekt te ligjit ne Aeroportin e Rinasit.

Më shumë

Foto Galeri

Na Kontaktoni

Plotesoni formen dhe dikush nga stafi jone do tju kontaktoj ne nje nga menyrat e kontaktit te lena nga ju.