KONFEDERATA E SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është organizata më e madhe sindikale në Shqipëri. KSSH tashmë funksionon si një përkujdesje e madhe familjare dhe sociale, e cila po mbush jetën dy dekadash, qoftë ajo e shpejtë dhe shumë e fuqishme.
Na Kontaktoni
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është organizata më e madhe sindikale në Shqipëri. KSSH tashmë funksionon si një përkujdesje e madhe familjare dhe sociale, e cila po mbush jetën dy dekadash, qoftë ajo e shpejtë dhe shumë e fuqishme.
Na Kontaktoni
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është organizata më e madhe sindikale në Shqipëri. KSSH tashmë funksionon si një përkujdesje e madhe familjare dhe sociale, e cila po mbush jetën dy dekadash, qoftë ajo e shpejtë dhe shumë e fuqishme.
Na Kontaktoni
Previous
Next

Skuadra Jone

KSSH, perfaqeson dhe mbron interesat shoqerore, ekonomike dhe sociale te punonjesve ne menyre individuale apo kolektive, me qellim arritjen e standardeve optimale te punes, mireqenies sociale dhe me gjere, ne cdo sfere te jeteses.

Federata e Sindikatave të Administrates Publike dhe Shërbimit Civil

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit dhe Kërkimit Shkencor
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Blegtorisë, Pylltarisë dhe Peshkimit
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës
Federata e Sindikatave të Punonjesve të Shëndetësisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare dhe Turizmit
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimit Policor dhe Sigurisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstileve, Konfeksioneve dhe Shërbimeve të Artizanatit
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit

Arritje dhe statistika

The 2022 edition of the Death on the Job: The Toll of Neglect report shows how too many workers remain at serious risk of workplace injury, illness and death

450

Kontranta kolektive pune ne te gjitha nivelet e perfaqesimit

130,000

Antare sindikate
51.6% Femra
48.4% Meshkuj
37% te rinje

107

Kontranta kolektive ne nivel profesional dhe kombetare
39 sektori publike
68 sektori private

10

Federate sindikale profesioni
12 Qarqe
61 Bashki

Aktivitete Te Fundit

Informohu ne lidhje me aktivitetet e fundit te organizuara nga KSSH