Greeting

Takim në zyrat e ILO Tiranë

Në kuadër të Programit Kombëtar për Punë të Denjë dhe prioriteteve të vëna nga të tre partnerët në këtë program pune, Znj. Anisa Subashi, Zëvëndës

Read More »
Greeting

Takim pune KSSH dhe HAK-IS

Lidershipi i KSSH priti në një takim pune, po dhe aq vëllazëror Z.Mahmut Arslan, President i HAK-IS dhe drejtuesit më të lartë të kësaj Konfederate

Read More »