INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Akte ligjore

Emri i organizatës sindikale është: Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH).

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, (KSSH), është krijuar dhe funksionon si bashkim vullnetar i Federatave Sindikale të profesioneve ose degëve të ekonomisë.

KSSH-ja, është e njohur si Person Juridik me Urdhër  të Ministrit të Drejtësisë, nr.6/1, datë 3.09.1991.

Mbledhja themeluese e saj është zhvilluar më 5 Qershor 1991.

KSSH-ja, ndodhet me seli  në adresën: Sheshi Garibaldi, Nr 3, Pallati Tekstilisti, Kombinat, Tiranë, Albania

Rregullore

Powered By EmbedPress

Statuti

Powered By EmbedPress

Na Kontaktoni

Plotesoni formen dhe dikush nga stafi jone do tju kontaktoj ne nje nga menyrat e kontaktit te lena nga ju.