INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Akte ligjore

Emri i organizatës sindikale është: Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH).

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, (KSSH), është krijuar dhe funksionon si bashkim vullnetar i Federatave Sindikale të profesioneve ose degëve të ekonomisë.

KSSH-ja, është e njohur si Person Juridik me Urdhër  të Ministrit të Drejtësisë, nr.6/1, datë 3.09.1991.

Mbledhja themeluese e saj është zhvilluar më 5 Qershor 1991.

KSSH-ja, ndodhet me seli  në adresën: Sheshi Garibaldi, Nr 3, Pallati Tekstilisti, Kombinat, Tiranë, Albania

Rregullore

Powered By EmbedPress

Statuti

Powered By EmbedPress

Kushtetuta e
Rep.Shqipërise

Powered By EmbedPress

Kodi i Punës i Rep.Shqipërisë

Powered By EmbedPress

Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në punë

Powered By EmbedPress

Ligji për të Drejtën e Informimit

Powered By EmbedPress

Na Kontaktoni

Plotesoni formen dhe dikush nga stafi jone do tju kontaktoj ne nje nga menyrat e kontaktit te lena nga ju.