Latest Activities

27 Qershor 2023 – Tiranë

Një dialog i nivelit të lartë për çështjen e rëndësishme të financimit të zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri, të organizuar nga OKB Shqipëria, ku pjesëmarrëse

Read More »
Latest Activities

Hotel Tirana International.!

Seminarë kualifikimi i realizuar nga Qendra e Trajnimit dhe Kualifikimit Sindikal e KSSH-së në kuadër të përmbylljes së Projektit të ILO-s “Qasje në drejtësi për

Read More »
Latest Activities

Ke një konflik në punë?

Ndërmjetësimi dhe pajtimi janë mënyrat më të mira për zgjidhjen e konflikteve kolektive dhe individuale të punës.  Drejtohuni tek Zyrat e Ndërmjetësimit dhe Pajtimit Këto

Read More »