INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

6 Prill 2021 – “Akademia e Punëtorëve Globalë për një Tranzicion të Drejtë dhe Punët e Gjelbra

“Akademia e Punëtorëve Globalë për një Tranzicion të Drejtë dhe Punët e Gjelbra – Zhvillimi i politikave, strategjive dhe veprimeve të Sindikatave”.
Filloi sot “Akademia e Punëtorëve Globalë për një Tranzicion të Drejtë dhe Punët e Gjelbra – Zhvillimi i politikave, strategjive dhe veprimeve të Sindikatave”.
Organizuar nga: Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s (ITC-ILO) në Torino, ACTRAV Gjenevë dhe Grupi i Punëtorëve të Trupit Drejtues së ILO-s.
Znj. Anisa Subashi, Zv.Presidente e KSSH-se, Drejtore e Qendrës së Trajnimit dhe Studimeve Sindikale të Shqipërisë (QTSSSH) është përzgjedhur si pjesëmarrëse në këtë Akademi.
Dy nga prioritetet e axhendës së punës së ITUC – Konfederatës Ndërkombëtare të Sindikatave, por edhe të ILO-s janë:
👉 Tranzicioni i Drejtë – për një tranzicion të drejtë drejt ekonomive dhe shoqërive të qëndrueshme për mjedisin për të gjithë dhe qëllimet përkatëse të zhvillimit të qëndrueshëm (Axhenda e KB 2030). Axhenda e vitit 2030 përfshin tre dimensionet e qëndrueshmërisë – ekonomike, sociale dhe mjedisore – në një mënyrë të integruar dhe të ndërlidhur.
👉 Punët e gjelbërta, ekonomia e gjelbër dhe “korrektimi i klimës”, e cila do të përfshijë investime në shkallë të gjerë në teknologji të reja, pajisje, ndërtesa dhe infrastrukturë dhe do të ketë ndikime të rëndësishme në botën e punës. Mundësitë kryesore do të krijohen për krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e aftësive, përmirësimet në cilësinë e punës dhe të ardhurat, si dhe përparimet në barazi dhe përfshirjen sociale. Këto përfitime nuk janë automatike, por varen nga politikat e duhura. Këto politikaka duhet të njohin ndërlidhjen midis qëndrueshmërisë së mjedisit, punës së denjë dhe barazisë gjinore. Nëse menaxhohet dhe miratohet siç duhet nga konsensusi, kalimet në ekonomi të qëndrueshme me mjedis të ulët dhe shoqëror mund të bëhen një drejtues i fortë i krijimit të vendeve të punës, rinovimit të vendeve të punës, drejtësisë sociale dhe çrrënjosjes së varfërisë. Punët e gjelbërta janë thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm dhe i përgjigjen sfidave globale të mbrojtjes së mjedisit, zhvillimit ekonomik dhe përfshirjes sociale.

Share