INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

12 Korrik 2021 – Takimi rajonal i nivelit të lartë mbi lancimin e Revistës Ndërkombëtare të Kërkimit të Punës me temë: COVID-19 dhe Rimëkëmbja: “Roli i Sindikatave në Ndërtimin e një ecje përpara të mirë”.

Po zhvillohet takimi rajonal i nivelit të lartë mbi lancimin e Revistës Ndërkombëtare të Kërkimit të Punës me temë: COVID-19 dhe Rimëkëmbja: “Roli i Sindikatave në Ndërtimin e një ecje përpara të mirë”.
Nga KSSH , takimi po ndicet nga Z.Kol Nikollaj ,President i KSSH-se , dhe Znj.Anisa Subashi , Zv.Presidente e KSSH-se.
Ky takim sjell një diskutim i cili përfshin së bashku autorë, studiues, akademikë, përfaqësues të ILO dhe drejtues nga sindikata në Evropë dhe Azinë Qendrore.
Revista Ndërkombëtare e Kërkimit të Punës e këtij viti eksploron strategjitë për punëtorët dhe organizatat e tyre për të formësuar politikat e përgjigjes kundrejt COVID-19 si dhe përshtatjen e brendshme për të siguruar shërbime jetësore për punëtorët dhe për të vazhduar përmbushjen e rolit të tyre shoqëror si avokatë për drejtësinë sociale dhe të drejtat e punëtorëve. Revista zbulon gjetjet kryesore mbi tema të ndryshme që janë me interes të veçantë për sindikatat dhe ofrojnë udhëzime mbi politikat për të përparuar më mirë.
Maria Helena André, Drejtore, Byroja për Aktivitetet e Punëtorëve theksoi se:
18 muajt e fundit kanë parë një përmbysje të jashtëzakonshme në botën e punës pas shpërthimit të virusit vdekjeprurës Covid-19, i cili u përhap në të gjithë globin për disa javë dhe ndikoi në jetën dhe jetesën e miliarda punëtorëve dhe familjeve të tyre.
Në të vërtetë as dy vjet më parë me miratimin e Deklaratës Njëqindvjeçare të ILO-s për të Ardhmen e Punës Në qershor 2019, qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët nuk mund ta kishin imagjinuar që kriza COVID-19 do të kishte një ndikim kaq të thellë në botë. Sidoqoftë, ajo që kemi parë që nga ajo kohë është se pavarësisht një tronditje kaq të rëndë, ndryshe nga çdo gjë që kemi parë për njëqind vjet, kjo pandemi ka treguar në një mënyrë dramatike se sfidat, të cilat u theksuan dy vjet më parë, janë ende kaq të rëndësishme gjatë krizës. Në fund të fundit, dobësitë dhe pabarazitë në rritje në botën e punës kanë ulur në masë të madhe qëndrueshmërinë e shoqërive për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive një krize të tillë dhe për të siguruar që përpjekjet e rimëkëmbjes do ti arrijnë të gjithë, veçanërisht më të prekshmit. Nuk mund të ketë drejtësi shoqërore dhe punë të denjë për të gjithë pa një udhërrëfyes me në qendër njeriun dhe forcimin e institucioneve në botën e punës.
Si i tillë, miratimi i një Thirrjeje Globale për Veprim për një Rimëkëmbje COVID-19 me në qendër njeriun nga Sesioni 109 i Konferencës Ndërkombëtare të Punës të këtij viti konfirmon këtë vizion të Deklaratës së Njëqindvjetorit dhe urgjencën e zbatimit të saj për të përshpejtuar procesin e një rikuperimi plotësisht përfshirës, ​​i qëndrueshëm dhe elastik i kësaj krize.
Në këtë botim, Revista Ndërkombëtare e Kërkimit të Punës kontribuon në diskutimet e vazhdueshme në ILO dhe më gjerë duke u përqëndruar në kontributin e punëtorëve dhe organizatave të tyre në luftën kundër pandemisë ndërsa thekson rolin e rëndësishëm që sindikatat luajnë në arritjen e një rimëkëmbje me të vërtetë në qendër njeriun.
“COVID-19 dhe Rimëkëmbja: Roli i Sindikatave në Ndërtimin e Përparimit më të Mirë” eksploron strategjitë për punëtorët dhe organizatat e tyre për të formësuar politikat e përgjigjes kundrejt COVID-19 si dhe përshtatjen e brendshme për të siguruar shërbime vitale për punëtorët dhe për të vazhduar përmbushjen e rolit të tyre shoqëror si avokat për drejtësinë sociale dhe të drejtat e punëtorëve. Si e tillë, revista zbulon gjetjet kryesore mbi tema të ndryshme që janë me interes të veçantë për sindikatat dhe ofrojnë udhëzime mbi politikat për të përparuar më mirë.
Ekzistojnë tre mësime kryesore të nxjerra nga ky botim i revistës.
Së pari, sindikatat kanë rëndësi dhe janë akoma të rëndësishme për të luftuar pandeminë dhe për të siguruar një rimëkëmbje të përqendruar te njeriu. Deklarata e Njëqindvjetorit të ILO-s me të drejtë po bënte thirrje për forcimin dhe ringjalljen e institucioneve të punës duke përfshirë organizatat e punëtorëve si parakusht për një botë pune më të drejtë. Studimi i fundit konfirmon se, pavarësisht nga sfidat e lidhura me krizën, rritjen e shkeljeve të të drejtave të sindikatës, humbjen e anëtarëve dhe një mjedis armiqësor në disa vende, sindikatat kanë qëndruar në këmbë dhe kanë ndihmuar në mbrojtjen më të mirë të punëtorëve dhe vendeve të tyre të punës.
Së dyti, dialogu social mbetet një mjeti kryesor për hartimin dhe zbatimin efektiv të një strategjie të fortë dhe gjithëpërfshirëse të rimëkëmbjes. Si pasojë, rëndësia e të pasurit një lëvizje të fortë punëtore, e cila formon në mënyrë aktive politikat ekonomike, sociale dhe mjedisore, si dhe mbështet punëtorët dhe të drejtat e tyre, është bërë e domosdoshme. Duke përfshirë organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve në planet kombëtare të rimëkëmbjes, qeveritë do të jenë të pajisur më mirë për të gjetur zgjidhje të përshtatshme dhe gjithëpërfshirëse për pandeminë.
Më në fund, kjo botim i revistës konfirmon se kriza COVID-19 mund të jetë një mundësi për rijetëzimin e sindikatës. Në kohë tranzicionesh të mëdha, sindikatat duhet të shtrijnë mbështetjen e tyre për të gjithë punëtorët në mënyrë që lëvizja punëtore të mbajë dhe të ndërtojë mbi pozicionin dhe rëndësinë e saj. Dhe tranzicionet janë të shumta: zhvendosja ekonomike nga prodhimi drejt sektorëve të shërbimit në shumë vende, ndryshimi i mjedisit, ekonomia informale në rritje, automatizimi dhe ndryshimi teknologjik përcaktojnë kapacitetin e sindikatave për të organizuar dhe ofruar shërbime thelbësore për punëtorët. Në ACTRAV, ne kemi nisur një program të quajtur “Sindikatat në Tranzicion” i cili synon të promovojë ringjalljen e sindikatave në të gjithë botën.
Sindikatat duhet të synojnë, organizojnë dhe ofrojnë shërbime ndaj punëtorëve që nuk janë në një marrëdhënie zyrtare punësimi siç janë ata që janë në ekonominë informale ose në forma të reja dhe në zhvillim të punës, për shembull punonjësit e platformës. ACTRAV është gati të ndihmojë sindikatat për të adresuar më mirë sfidat globale të tilla si një tranzicion i drejtë, aksesi universal në mbrojtjen sociale, sigurinë në punë dhe shëndetin në punë ose luftën e vazhdueshme për të arritur barazinë gjinore.
Pas vështirësive dhe dhimbjeve të shkaktuara nga pandemia, është koha për veprim, për të ndërtuar jo normalin e ri, por normalitetin më të mirë bazuar në barazi dhe dinjitet. Përpjekjet më të mëdha për vaksinimet kanë dhënë një dritë shprese në muajt e fundit, megjithatë shpërndarja e pabarabartë e vaksinave dhe pasojat që ka kjo për të mundur përfundimisht COVID-19 janë vetëm një shembull se si duhet të veprojmë së bashku në solidaritet, brenda dhe përtej kufijve për të ndërtuar një botë pune me drejtësi sociale dhe punë të denjë për të gjithë.
Share