INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Takim në Bruksel me Znj. Esther Lynch, Sekretare e Përgjithshme e Konfederatës Europiane të Sindikatave

Takim në Bruksel me Znj. Esther Lynch, Sekretare e Përgjithshme e Konfederatës Europiane të Sindikatave – ETUC, ku Presidenti i KSSH-së e falenderoi përzemërsisht për nisjen e procesit të anëtarësimit të KSSH-së në ETUC, e cila menjëherë pas takimit dy-palësh të bërë në Kongresin e ITUC inicioi misionin e ETUC në Shqipëri dhe po e sheh me vëmendje këtë proçes.
KSSH i është falenderuese për vlerësimin që ka për ne dhe i garanton që do jetë një aleate dhe bashkëpunëtore e denjë dhe e besueshme e ETUC dhe sëbashku do të intensifikojnë punën në fushën mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve.
Share