INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Takim KSSH/QTSSSH & Qendra e Solidaritetit, Zyra Tiranë

Lidershipi i KSSH dhe QTSSSH në zyrat qëndrore zhvilluan një takim me Z. Steven McCloud, Drejtori i Qendrës së Solidaritetit, Zyra Tiranë, ku diskutuan mbi çështje që lidhen me tregun e punës, sindikatat dhe për vazhdimin e bashkëpunimit për vitin 2024.
Padyshim Z. McCloud është një nga mbështetësit e KSSH-së dhe edhe njëherë drejtuesit e KSSH/QTSSSH i shprehën vlerësimin dhe falënderimin e tyre jo vetëm personal, por të gjithë drejtuesve dhe anëtarëve për mbështetjen që Zyra e Tiranës, por edhe Qendra e Solidaritetit në SHBA po jep për KSSH-në dhe punëtorët në Shqipëri.
Share