INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Në një tjetër Kompani fasonerie në Shkodër u nënshkrua Kontrata Kolektive e Punës

Në një tjetër Kompani fasonerie në Shkodër u nënshkrua Kontrata Kolektive e Punës e cila u ri-nënshkrua ndërmjet Kompanisë dhe Federatës të Sindikatave të Punonjsve të Tekstikeve , Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë antare e KSSH-së Përfaqësuar nga Sekretarja e Përgjithëshme e saj Znj. Suzana Lulaj. Ku i pranishëm ishte dhe Kordinatori i KSSh i Qarkut Shkodër Z. Vat Demaj.
👉Znj. Lulaj shprehu falenderimin ,në emër të Federatës për gadishmërinë ,që gjithmonë të ulemi në tavolinë për të zgjidhur problemet dhe për të bërë më të mirën për punonjësit.
Ku u diskutuan dhe shumë problematika të ndryshme që lidhen me punonjësit e kësaj kompanie, duke u fokusuar te kushtet dhe siguria në punë.

Share