INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Në Bashkinë Klos – 13 Tetor 2023

Znj. Anisa Subashi, Zëvendës Presidente e KSSH dhe Sekretare e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Administratës Publike dhe Shërbimit Civil të Shqipërisë #FSAPSHCSH, së bashku me
Kryetaren e Bashkisë dhe me vajza dhe gra, për të rritur ndërgjegjësimin për kujdesin ndaj vetes në kohë.
KSSH vazhdon fushatën e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit.
E dashur grua:
Duaje veten!
Kontrollohu në kohë!
Kujdesu për shëndetin tënd
Diagnostifikimi I hershëm shpëton jetë.
Share