INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

KSSH bashkohet dhe mbështet ETUC e cila kërkon Parlamentit Europian që në zgjedhjet Europiane 2024

Zgjedhjet e Parlamentit Evropian 2024 janë më të rëndësishmet për shumë vite. Ato do të përcaktojnë nëse Evropa mbetet në rrugën e përparimit dhe solidaritetit që pamë në përgjigjen e saj ndaj krizës Covid-19, dhe do të mbështesin njerëzit që punojnë dhe komunitetet e tyre në të gjithë kontinentin; apo nëse do t’i kthehet masave shtrënguese, me sulmet e saj ndaj njerëzve që punojnë.
Manifesti zgjedhor i ETUC-së është një ftesë për të miratuar angazhimet e renditura më poshtë si një vizion për Evropën për pesë vitet e ardhshme: ne po ftojmë të gjitha partitë dhe kandidatët evropianë të mbështesin këto prioritete.
Ne u bëjmë thirrje punëtorëve, studentëve, pensionistëve dhe të gjithë njerëzve në Evropë që të votojnë në zgjedhjet evropiane dhe të bëjnë zërin e tyre të dëgjohet për një Evropë më të drejtë dhe më sociale.
Ekziston një emergjencë e drejtësisë sociale në Evropë. Gjatë vitit të kaluar, njerëzit që punojnë kanë pësuar ulje rekord pagash në afat real, ndërsa punëdhënësit e paskrupullt vazhdojnë të regjistrojnë fitime rekord. Ndërkohë, institucionet e BE-së kërcënojnë se do t’i rikthehen masave shtrënguese dhe do të hapin derën për derregullim të mëtejshëm, duke ndëshkuar më tej punëtorët.
Në vend të kësaj, ne kemi nevojë për zgjedhjet evropiane për të ofruar një Parlament dhe një Komision të përkushtuar për të punuar për një Evropë të drejtë me punë të sigurta, paga të mira, shërbime publike të shkëlqyera, të drejta të grave dhe barazi për të gjithë, të drejta të forta të punëtorëve dhe negociata kolektive të përforcuara dhe dialog social.
Së bashku ne mund ta arrijmë këtë mision thelbësor për një Evropë që mund të jemi krenarë që ua përcjellim brezave të ardhshëm.
Share