INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Kongresi i 15-të dhe 50 vjetori i ETUC

Kongresi i 15-të Konfederatës së Sindikatave Evropiane (ETUC) ku rreth 600 delegatë të sindikatave kombëtare, nga rreth 93 organizatave kombëtare sindikaliste nga 41 vende evropiane, 10 federata të sindikatave sektoriale evropiane ku diskutohet për katër ditë radhazi kërkesat dhe prioritetet e sindikatave për të siguruar një marrëveshje të drejtë për punëtorët.

Share