INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

23.05.2023 – Tiranë

Në kuadër të Konventës 190 të ILO-s mbi “Dhunën dhe Ngacmimet në Botën e Punës” dhe Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore dhe Zyrës së Komisionerit për Luftën kundër Diskriminimit, u zhvillua aktiviteti informues me temë  “Fenomeni i diskriminimit, dhunës e ngacmimit si çështje të sigurisë dhe shëndetit në punë – Roli i aktorëve”, i cili kishte për qëllim bërjen bashkë të gjithë aktorëve kryesore  rreth kësaj teme.

Share