Latest Activities

8-9 Qershor 2023, Bruksel Making Skills Count

Në kuadër të #VititEuropianTeAftesive në Bruksel po zhvillohet Konferenca “Ti bësh Aftësitë të Vlefshme”, organizuar nga Komisioni Europian, ku Zëvendës Presidentja e KSSH-së, Znj. Anisa Subashi është

Read More »
Latest Activities

Konferenca Afat-Mesme e IndustriAll Europa

Znj. Suzana Lulaj, Sekretarja e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë, FSPTKSHASH po mer pjesë në

Read More »
Latest Activities

Konferenca Afat-Mesme e IndustriAll Europa

Znj. Suzana Lulaj, Sekretarja e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë, FSPTKSHASH po mer pjesë në

Read More »
Latest Activities

Kongresi i 15-të dhe 50 vjetori i ETUC

Kongresi i 15-të Konfederatës së Sindikatave Evropiane (ETUC) ku rreth 600 delegatë të sindikatave kombëtare, nga rreth 93 organizatave kombëtare sindikaliste nga 41 vende evropiane,

Read More »
Latest Activities

23.05.2023 – Tiranë

Në kuadër të Konventës 190 të ILO-s mbi “Dhunën dhe Ngacmimet në Botën e Punës” dhe Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe

Read More »