INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Bashkia Ersekë

Vazhdojnë fazat e zbatimit të projektit të ILO-s mbi zgjidhjen miqësore të mosmarrëveshjeve në Bashkinë Kolonjë, një ndër ndërmarrjet e propozuara nga KSSH dhe Federata e Sindikatave të Administratës Publike dhe Shërbimit Civil të Shqipërisë #FSAPSHCSH, e ndjekur me përgjegjësi nga vetë Sekretarja e Përgjithshme e FSAPSHCSH-së, Znj. Anisa Subashi.
Takimi dypalësh I organizuar në ambjentet e Bashkisë Kolonjë me: përfaqësues të punëdhënësit dhe përfaqësues të punëmarrësve ishte për të diskutuar së bashku me eksperten e ILO-s, në këtë fazë të projektit, mbi aspekte se si mund të përmirësohen aspektet juridike, por jo vetëm, që rregullojnë marrëdhëniet në punë dhe mosmarrëveshjet që mund të lindin, trajnimet që do të zhvillohen, etj.
Share