INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

22 Prill 2021 – Takim vjetor , virtual i ekspertëve të Sindikatave mbi: Sigurinë dhe Shëndetin në Punë në Evropën Jug-Lindore.

22 Prille 2021. U zhvillua takim vjetor , virtual i ekspertëve të Sindikatave mbi: Sigurinë dhe Shëndetin në Punë në Evropën Jug-Lindore.
Organizuar nga Konfederata Ndërkombëtare e Sindikatave ITUC – PERC!
KSSH u perfajqesua me Eksperten e Sigurise e shendetit ne pune mjeken e punes Doktoreshe Zvetllana Skovoroti , Sekretaren e Pergjitheshme te Federates Sindikale te Tekstilit dhe Fasonerise Znj.Suzana Lulaj dhe i ngarkuari i Presidentit te KSSH Per Sigurine dhe Shendetin ne pune Z.Ardian Kola.

Share