INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

14 Qershor FSPBUPASH ka marrë pjesë në Dialogun Kombëtar të Shqipërisë mbi Sistemin e Ushqimit të Qëndrueshëm,

Me ftesë të Zv. Ministres të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Znj. Ermira Gjeci, FSPBUPASH ka marrë pjesë në Dialogun Kombëtar të Shqipërisë mbi Sistemin e Ushqimit të Qëndrueshëm, i cili u mbajt online përmes platformës Zoom.
Dialogu i shërben axhendës 2030, nëpërmjet të cilës synohet qëndrushëmëria e ushqimeve të shëndetëshme. Sfidë kjo e cila bëhet akoma më e vështirë, për shkak të ndikimeve klimatike, mjedisore dhe mangësive në sigurimin e ushqimit të shëndetshëm dhe të sigurt për të gjithë.
Si një aktore e rëndësishme e këtij dialogu, FSPBUPASH do të kontribojë maksimalisht në tejkalimin e sfides së qëndrueshmërisë, që kërkon qasje multi-sektoriale, përfshirë këtu edhe ushqimin dhe bujqësinë.
Share