INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

11 Maj 2021 – Takimi ne rang ekspertesh te ekonomise i rajonit te Ballkanit Perendimor

Takimi ne rang ekspertesh te ekonomise i rajonit te Ballkanit Perendimor organizuar nga zyra e Sarajeves. ITUC/PERC.
Konfederata e Sindikatave u perfajqesua nga Z. Hajrush Collaku , Sekretar i Pergjithshem i Federates Sindikale te Arsimit Edukimit dhe Shkences ( antare e KSSH-se).
Share