Categories:
Takimi ne rang ekspertesh te ekonomise i rajonit te Ballkanit Perendimor organizuar nga zyra e Sarajeves. ITUC/PERC.
Konfederata e Sindikatave u perfajqesua nga Z. Hajrush Collaku , Sekretar i Pergjithshem i Federates Sindikale te Arsimit Edukimit dhe Shkences ( antare e KSSH-se).
Galeri Video
Kontakt