INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Zëvendës Presidentntja e KSSH, znj. Anisa Subashi duke folur për të drejtat e punëtorëve dhe sindikalizmin në Shqipëri

Për këtë 1 Maj KSSH i ka vënë tashmë në tryezën e qeverisë kërkesat e saj, që nga data 20 Prill, në Këshillin Kombëtar të Punës, që ka të bëjë me një reformë totale për pagat në Shqipëri.
Share