INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Seminar për të rinjtë mbi dixhitalizimin dhe implikimet e tij për punëtorët e rinj

Komitetit Rinor i PERC-së gjatë Konferencës Rinore të PERC në Tetor 2022 ra dakort që të organizojë një seminar me aktivistë të rinj sindikal nga organizatat e PERC për të shkëmbyer dhe debatuar mbi praktikat kombëtare në platformat dixhitale, si në aspektin e kuadrit ligjor ashtu edhe të strategjive organizative.
KSSH në këtë takim u përfaqësua nga dy të rinj nga Bashkia Kolonjë, Petro Kristo dhe Anxhela Dake, të cilët janë pjesë e Rrjetit Rinor të KSSH-së, në Federatën e Sindikatave të Administratës Publike dhe Shërbimit Civil të Shqipërisë, me të cilën kjo Federatë ka kontratë kolektive.
Share