INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

KSSH i bashkohet grave punëtore

sindikatave dhe komunitetit ndërkombëtar në promovimin e Ditës Ndërkombëtare të Eliminimit të Dhunës ndaj Grave që fillon më 25 Nëntor, duke nisur “16 Ditët e Aktivizmit të Sindikatave mbi Dhunën kundër Grave”.
Nëpërmjet aktivizmit tonë, ne po punojmë t’i bëjmë vendet e punës , jetesën dhe familjet tona më të sigurta për gratë që punojnë dhe t’i afrohemi objektivit tonë për një të ardhme të barabartë gjinore.
KSSH beson se barazia gjinore duhet të fillojë nga sindikatat. Ne duhet të jemi ndryshimi që shpresojmë të shohim në botë. Sepse nëse ndryshimi nuk fillon nga ne, ai nuk do të ndodhë fare.
Share