INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Ke një konflik në punë?

Ndërmjetësimi dhe pajtimi janë mënyrat më të mira për zgjidhjen e konflikteve kolektive dhe individuale të punës.
 Drejtohuni tek Zyrat e Ndërmjetësimit dhe Pajtimit
Këto shërbime që ofrohen pa pagesë nga shteti, ju ndihmojnë të zgjidhni në mënyrë miqësore konfliktet në punë nëpërmjet dialogut dhe mirëkuptimit, shpejt dhe pa asnjë kosto.
Kjo mënyrë ka epërsi për shkak se procedurat kryhen :
Paqësore
Të shpejta
Konfidenciale
Të paanshme
FALAS
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FKSSH.TIRANE%2Fvideos%2F1628453057563938%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>
Share