INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Sekretari i Përgjithshëm i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Dr. Gerald Kola në TVSH

Sekretari i Përgjithshëm i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Dr. Gerald Kola në TVSH , bisedë në lidhje me pagat dhe shpërblimet e personelit mjekësor në Spitalet publike.!

Share