INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

4 Qershor 2021 – Takimi i Grupit të Punëtorëve (Konfederatave Sindikale) mbi “Komitetin e Diskutimit të Mbrojtjes Sociale

04.06.2021 Takimi i Grupit të Punëtorëve (Konfederatave Sindikale) mbi “Komitetin e Diskutimit të Mbrojtjes Sociale – Recurrent Discussion Committee: Social Protection”.
Përcaktohet grupi i përfaqësuesve të Grupit të Punëtorëve që do të meren me draftimin e dokumentit – 8 përfaqësues, si dhe mundësi për të marë pjesë si vëzhgues gjatë diskutimeve do të jenë 8 përfaqësues. Gjithashtu përcaktohet dhe axhenda e punës së këtij grupi.
Share