INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

3 Qershor 2021 – “Recurrent Discussion Committee: Social Security”.

03.06.2021 on “Recurrent Discussion Committee: Social Security”.
Takimi i Komitetit që mbledh së bashku Përfaqësuesit e Organizatave të Punëtorëve (Konfederatat Sindikale), Organzatat e Punëdhënësve dhe Qeveritë në diskutimet pas mbledhjeve të secilit grup, ku dhe raportimet dhe kërkesat shtrohen për diskutime nga të 3 palët.
Siguria Sociale dhe mbrojtja universale sociale, si një e drejtë humane, një nga tre çështjet e diskutimeve të kësaj Konference, të cilën KSSH e ndjek me mjaft interes.
“Një Kontratë e re Sociale” është edhe prioriteti dhe thirrja e Sekretares së Përgjithshme të ITUC, Znj. Sharan Burrow, një kontratë që do të rikompozojë marrëdhëniet e reja sociale sidomos ato post-Covid19.
Për këtë tashmë është nisur një fushatë udhëhequr nga ITUC.
Share