INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

4 Nentor 2020 – Takim vjetor i Grave (video Anisa Subashi)

Pjese nga nderhyrjet e Znj. Anisa Subashi, Zv. Presidente e KSSH-së, ne takimin vjetor te Rrjetit të Grave të PERC.

Ky takim e kishte fokusin e tij në “Gratë në vijën e frontit gjatë pandemisë: sfidat dhe mënyra përpara”.

Takimi diskutoi temat vijuese:

Covid-19 dhe efektet mbi gratë – përvojat, shkëmbimi dhe analiza;

Mësimet e marra – pasojat e pandemisë Covid-19 dhe rruga përpara;

Konventa 190 e ILO: azhornimi dhe rruga përpara.


 

#KSSHRrjetiGrave.

#ITUC

#PERC

 

Share