INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

3 Qershor 2021 – Këshilli i Përgjithshëm i ITUC fillon përgatitjet e Kongresit te 5 te ITUC .AUSTRALI 2022.

Takimi i Këshillit të Përgjithshëm të ITUC, 26-27 maj, konfirmoi se Kongresi i 5-të Botëror ITUC do të zhvillohet tani nga 17 – 22 Nëntor 2022 në Melburn, Australi.Kongresi i 5-të Botëror ITUC
Vendimi për të shtyrë Kongresin nga korriku u mor me qëllim që të sigurohej pjesëmarrja fizike sa më e lartë e mundshme në ngjarje, me kufizimet ndërkombëtare të udhëtimit COVID-19 që pritet të vazhdojnë deri në 2022.
Këshilli miratoi temën e Kongresit ‘Një Kontratë e Re Sociale’, si dhe procesin përgatitor për zhvillimin e draftit të Deklaratës së Kongresit dhe piketat e tjera kryesore në rrugën për në Kongres.
Këshilli mori raporte mbi sulmet ndaj të drejtave të punëtorëve dhe demokracisë nga udhëheqësit e sindikatës në disa vende, duke përfshirë:
Bjellorusia, ku vazhdon shtypja e veprimtarisë sindikale nga regjimi Lukashenko dhe aktivitetet pro-demokracisë, duke përfshirë burgimin e udhëheqësve të sindikatës.
Kolumbia, ku dhjetra udhëheqës të sindikatave dhe komunitetit janë vrarë në katër javët e fundit ndërsa kundërshtimi i publikut ndaj politikave dhe veprimeve të qeverisë së Presidentit Duque rritet.
Hong Kong, ku qeveria kukull e Kinës ka intensifikuar shtypjen e saj të demokracisë, duke përfshirë dhënien e një dënimi të dytë me burg për 18 muaj Lee Cheuk Yan, Sekretari i Përgjithshëm i Konfederatës së Sindikatave të Hong Kongut.
Myanmar, ku fushata e vazhdueshme e vrasjes dhe shtypjes së juntës ushtarake përfshin shënjestrimin specifik të zyrtarëve nga Konfederata e Sindikatave të Mianmarit të lidhur me ITUC.
Filipinet, ku sundimi brutal i Presidentit Duterte përfshin ging etiketime të kuqe ’të sindikalistëve për vrasje.
Këshilli premtoi veprime solidariteti në mbështetje të punës nga sindikatat në secilin nga vendet e mësipërme, si dhe Brazil, Indi dhe Nigeri, ku sindikatat janë gjithashtu në ballë të betejave për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve dhe demokracinë kundër regjimeve autoritare.
Këshilli gjithashtu u informua nga sindikalistët vendas mbi vrasjet dhe dhunën e fundit në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Izrael. Ai premtoi mbështetjen dhe solidaritetin e vazhdueshëm të ITUC me popullin palestinez dhe nevojën urgjente për negociata për të sjellë një zgjidhje të drejtë dhe paqësore të dy shteteve të konfliktit, në përputhje me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të KB.
Sekretari i Përgjithshëm dha një azhurnim mbi përparimin në zbatimin e vendimeve të Kongresit të 4-të Botëror ITUC dhe planin e punës të miratuar në Këshillin e Përgjithshëm nëntorin e kaluar.ku përfshihet fillimi i fushatës ‘Just Jobs’;
fushata për qasje universale në vaksinat Covid-19, teste, trajtime dhe mjete të tjera të shëndetit publik; dhe përparimi drejt përmbushjes së objektivit të mbrojtjes shoqërore universale dhe elementeve të tjerë kryesorë të Axhendës së KB 2030.
Këshilli u informua për aktivitetet rreth Kontratës së Re Sociale, duke përfshirë pesë kërkesat kryesore të punëtorëve – vendet e punës, të drejtat, mbrojtjen sociale dhe barazinë dhe përfshirjen.
U përshkrua gjithashtu puna e mëtejshme mbi Transicionin e Vetëm për veprimet klimatike, zyrtarizimin e punës informale dhe kujdesin e duhur në zinxhirët e furnizimit global, së bashku me bashkëpunimin me Federatat e Unionit Global dhe TUAC përmes Këshillit të Sindikatave Globale. Gjithashtu u dhanë azhurnime për ILO, duke përfshirë përparësitë për Konferencën Ndërkombëtare të Punës të këtij viti dhe për G7 dhe G20, si dhe OBT.
Këshilli gjithashtu u informua për udhëzimet e reja të përbashkëta Covid-19 nga ILO dhe OBSH, që thekson rëndësinë e standardeve të ILO, dialogut social dhe përfshirjes së sindikatës në parandalimin dhe masat zbutëse në vendet e punës.
Raportet u morën nga secili rajon, duke përfshirë rezultatet pozitive të Samitit Social të Portos të BE-së në maj.
Përditësimet nga Komiteti i Grave ITUC u përqendruan në ndikimet e pandemisë në gratë dhe punëtorët migrantë, si dhe fushatat për të ndaluar dhunën me bazë gjinore dhe për të siguruar investime në kujdes. Komiteti Rinor gjithashtu u përqendrua në ndikimet ekstreme të pandemisë në mundësitë e punësimit për të rinjtë.
Asnjë organizatë e re nuk u pranua në anëtarësimin në ITUC, dhe Këshilli vendosi të mos shqyrtojë më tej aplikimet e anëtarësimit nga pesë organizata.
Takimi i radhës i Këshillit të Përgjithshëm të ITUC është planifikuar për nëntor 2021.
Share