INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

2 Qershor 2021. Konfederata e Sindikatave pjese e tryezave te diskutimit , keshillimit , per hapjen e negociatave te pranimit te Shqiperise ne BE.

Konfederata e Sindikatave pjese e tryezave te diskutimit , keshillimit , per hapjen e negociatave te pranimit te Shqiperise ne BE.
KSSH falenderon Grupin Nderinstitucional te Punes per Integrimin Europian per perzgjedhjen e KSSH-se per te qene pjesmarrese ne Tryezat e Diskutimit dhe Keshillimit ne Kuader te Platformes se Integrimit Europian .
Kjo perzgjedhje midis shume aktoreve social dhe civil si nje organizate sindikale gjithperfshirese dhe me e perfajqesuara u miratua pas nje shqyrtimi te hollsishem dhe ne vlersim te aplikimit te KSSH-se.
Ky vlersim i aplikimit te KSSH-se u bazua mbi metodologjine me pikavarazh te hartuar nga GIZ , e cila eshte mbeshtetesja kryesore me financime e Platformes se Integrimit Europian per Shqiperine.
Grupi perfajqesues me Eksperde nga Sindikatat do kryesohet nga Znj.Anisa Subashi , Zv.Presidente e KSSH-se , Eksperte e ceshtjeve te Integrimit e sapo certifikuar edhe nga Akademia e Integrimit Europian ne Tirane.
Share