INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

28-30.06.2021, Durrës  Ndërmjetësimi dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve të punës

28-30.06.2021, Durrës
 Ndërmjetësimi dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve të punës
Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s – ITC-ILO dhe Zyra e ILO në Tiranë kanë pregatitur një program për trajnimin dhe çertifikimin e aftësive në fushën e ndërmjetësimit dhe pajtimit për ndërmjetësit shtetërorë dhe anëtarët e zyrave të shtetërore të pajtimit në Shqipëri. Ky trajnim është mbështetur nga Qeveria Suedeze dhe
Pjesë e këtij trajnimi është Znj. Anisa Subashi, Zëvendës Presidente e KSSH-së dhe anëtare e Zyrës Kombëtare të Pajtimit.
Ky trajnim dhe paketë u udhëhoq nga Znj. Cristina Mihes, eksperte për Dialogun Social dhe Legjislacionin e Punës në Zyrën e ILO-s për Europën Qëndrore dhe Lindore (DWT/CO Budapest), Znj. Irene Deorsola, Oficere Programi në ITC-ILO dhe Z. Sylvain Baffi, Oficer i Lartë Programi në ITC-ILO. Pjesë e trajnimit ishte edhe Z. Malcolm Currie, ekspert i jashtëm i ITC-ILO për negocimin/ pajtimin dhe Prof. Dr. Marjana Semini.
Në fillimin e këtij trajnimi prezent ishin edhe Znj. Zhulieta Harasan, Koordinatore Kombëtare e ILO-s, Tiranë dhe Znj. Linda Gjermabi, Oficere Programi në Ambasadën Suedese në Shqipëri.
Share