INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

26 Tetor 2020 – Analize pune e KSSH

Analize pune e lidershipit te KSSH-se me drejtuesit vendore te KSSH-se!

Diskutohet puna dhe aktiviteti sindikal ne kushtet e reja pandemike #Covid19. Realizimi i protokolleve te posacme per ruajtjen dhe parandalimin nga infeksioni Covid, sidomos ne ndermarrjet prodhuese dhe veprimtarite publike.

Analize e mendime ne lidhje me projekt-buxhetin 2021.

Zhvillimi i Dialogut social ne strukturat vendore, Rilidhja dhe lidhja e kontratave kolektive te punes dhe pergatitja e perfaqesueshmerise reale sindikale per mandatin e ri te Keshillit Kombetar te Punes ne fillim vitin 2021.

#kssh2021.

#ksshCovid19

Share