INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

24 Qershor 2021, Takimi i Komitetit të Grave ETUC

Takimi i Komitetit të Grave ETUC sot; në rendin e ditës – Direktiva për Transparencën e Pagesës Gjinore; projekti – Kufijtë e rinj për negociata kolektive, ndërtimi i kapaciteteve për ujdi në ndryshimin e vendeve të punës; Veprimet e ETUC për të luftuar dhunën ndaj grave – Po më tej ?; Konferencë për të Ardhmen e Evropës.
 RatifyC190
Share