INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

20 Qershor 2021, Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit”.

Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit”.
Trajtimi në gjenezë i konflikteve në ndërmarrje përmes informimit mbi të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësve dhe punëmarrësve dhe ngritjes së platformave aktive të dialogut  në nivel ndërmarrje, mundëson një klimë të shëndetshme, produktive dhe harmonie në vendin e punës,kursen kostot e përdorimit të burimeve të sistemit publik të ndërmjetësimit dhe pajtimit si dhe lehtëson ngarkesën e gjykatave  nga çështjet administrative të marrëdhënieve të punës.
Share