INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

2 Qershor 2021 – Drejtuesit me te larte te Sindikates se Shendetesise, bum takimesh ne Spitalin e FIerit

Drejtuesit me te larte te Sindikates se Shendetesise, bum takimesh ne Spitalin e FIerit
Sekretari i Pergjitheshem i Federates se Shendetesise te Shqiperise Petrit Frangu, Z/v SPFSHSH, doktor Fatos Shkurti, te shoqeruar nga Kryetri i Konfederates se Sindikatave te Shqiperise, Qarku Fier, Rrapo Isufaj, organizuan nje sere takimesh me Perfaqesuesit e Organizatave Sindikale dhe Drejtuesit e Spitalit Publik Fier. Fillimisht, Drejtuesit me te larte te Sindikates se Shendeteaise u takuan me Doktor Musain, Kryetar i Organizates Sindikaliste te Kirurgjise, i cili ngriti dhe argumentoi nje sere problemesh, zgjidhja e te cilave do ti sherbente rritjes se cilesise se sherbimit. Sipas dr Musait, zgjidhja e problemit te parkimit per personelin mjekesor dhe zevendesimi i Policia e Mbrojtjes se Objekteve me Policia e Shtetit do te clironte personelin nga nje stres i panevojshem, do te rriste sigurine dhe garancine fizike te tyre, si dhe do te ofronte nje sherbim me te qet e cilesor. Gjithashtu, ai ngriti edhe nje sere problemesh te tjera, te cilat i sherbejne permisimit te punes. Me pas takimet vazhduan me drejtuesen e sherbimit te laboratorit te analizave te urgjences, Alma Banaj. Znj Banaj ju kerkua informacion ne lidhje me procesin e privatizimit te ketij sherbimi. Shqetesimit ton, bazuar ne disa informacione jo zyrtare se ky privatizim mund te shoqerohet me probleme sociale, pasi disa punonjese, e lryesisht te moshes mbi 50 vjece do te mbeten jashte sherbimit, znj Banaj ju pergjigj pozitivisht. “Asnje punonjese e repartit te analizave nuk do te mbetet e papune “-u shpreh, Ajo. Takimet e ngjeshura te k’saj dite u mbyllen me Drejtoreshen e Spitalit Publik Fier, Nevila Shakaj dhe N/ dr Ramadan Cepele. Takimi u karakterizua nga nje fryme bashkepu imi dhe reflektimi, si celesi kryesor i zgjidhjes se problematikave dhe modernizimit te sherbimit ne interes te komunitetit. Palet shprehen deshiren e mire dhe angazhimin total ne funksion te permbushjes se Kontrates Kolektive te nenshkruar ndermjet Ministrise se Shendetesise dhe Konfederates se Sindikatave te Shqiperise.
Share