INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

18 Shkurt 2021 – 400 gra punetore, 10 fasoneri, fushate Artizanale

400 gra punëtore

10 kompani fasone

Nëpërmjet Projektit të ILO-s, mbështetur financiarisht nga Qeveria Suedeze, “Fuqizimi i Grave Kundër Covid-19”, në sektorin e prodhimit/përpunimit të tekstilit, lëkurës dhe këpucëve (fason):

400 gra punëtore të larguara nga puna për shkak të pandemisë së Covid-19 janë përzgjedhur për tu paguar në vlerë prej tre pagave minimale dhe kontributeve shoqërore (deri tani mbi gjysmja i kanë marrë pagesat dhe vazhdon proçesi me ritme të shpejta).

10 kompani janë përzgjedhur për ti ofruar mbështetje teknike dhe financiare për zbatimin e masave mbrojtëse të shëndetit dhe sigurisë në punë.

#KSSH vazhdon e mbështet anëtarët e saj, edhe kur dalin nga tregu i punës, si dhe kompanitë ku ka të nënshkruara Kontrata Kolektive Pune për të përfituar mbështetje financiare në ndihmë të lehtësimit dhe përmirësimit të kushteve të punës të punonjësve anëtare të KSSH-së.

Share