INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

16 Shtator 2020 – Fushata e ETUC “Paga te drejta e te denja”

KSSH behet pjese e fushates se ETUC per miratimin e Direktives se EU: ” Per paga te drejta dhe te denja, rritje te pages minimale dhe negociata kolektive sektoriale ”

KSSH mbeshtet e mirëpret iniciativën ETUC dhe te KE, per te miratuar nje Konvente te posaçme për të ndjekur e miratuar me përparësi të rëndësishme në fillim të mandatit të KE-se, te nje Direktive te posaçme per pagë e drejtë dhe e denjë për qytetarët evropianë dhe për të ndërmarrë hapat e parë drejt realizimit të qëllimeve të saj duke u konsultuar me partnerët socialë.

Të tre proceset – rritja e pagës minimale, rritja e efikasitetit të negociatave sektoriale kolektive dhe konvergjenca në rritje e pagave ne tersi jane tre prioritetet qe tashme KSSH po fut me prioritet ne agjenden e saj duke rezonuar dhe bashkevepruar me strukturat Sindikale Evropiane, per arritjen e ketij synimi përmes mekanizmave ligjorë kombetare dhe atyre te EU.

 

Share