INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

14 Tetor 2020 – Seminari BE-EZA-MOSZ

KSSH merr pjese ne Konferencen e organizuar nga BE-EZA-MOSZ “Permbushja e shtylles Evropiane te te drejtave sociale per nje kuader te Pagave Minimale ne nivelin e BE-se, dhe ndikimi i tij ne rajonin e Ballkanit Perendimor”

Konferenca po ndiqet nga Zv. Presidentja e KSSH-se, Znj. Anisa Subashi.

Kjo konference po zhvillohet on-line me pjesmarrjen e Sindikatave dhe aktoreve te tjere social nga vendet e BE-se dhe te Evropes Juglindore perfshire edhe vendet e Ballkanit Perendimor.

Znj. A. Subashi ne nderhyrjet e saj u perqendrua tek Strategjite e Pages minimale ne vendet e BE-se, si dhe shanset e futjes te nje niveli te vetem te pages minimale Evropjane-Aspiratat dhe perpjekjet e kesaj fushate ne rajonin e ballkanit perendimor e vecanerisht ne Shqiperi ku u evidentua fushata e ndermarre nga KSSH, per rritjen e Pagave ne pergjithesi e te Pages Minimale ne vecanti.

Diskutantet sollen pervojat dhe risite Evropjane si shembull per Ballkanin Perendimor, si dhe u diskutua per: Ndikimin e pandemise #Covid19 ne vendet e punes, ne tregun e punes dhe ne shtyllen Evropiane te te Drejtave Sociale e Shoqerore dhe nismat rajonale per ngritjen e Pages Minimale.

Share