INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Takimi i grupit ndërinstitucional të punës për hartimin e dokumentit politik për sigurinë dhe shëndetin

Takimi i grupit ndërinstitucional të punës për hartimin e dokumentit politik për sigurinë dhe shëndetin në punë 2023-2030 dhe planit të veprimit zhvilluar në MFE – Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, i drejtuar nga Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë, Znj. Olta Manjani.
Në këtë takim KSSH u përfaqësua nga Z. Klodian Islami, Sekretar I Përgjithshëm i FSPISH- Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë, anëtare e KSSH-së.
Share