INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Shkup, Maqedoni e Veriut – 25 Tetor 2023

Takimi organizuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), në kuadër të Platformës 2 të Punësimit dhe Çështjeve Sociale (ESAP 2), i organizuar ne Shkup mbi punësimimet sezonale dhe politikat e kalimit nga puna informale në punë formale
Në këtë takim KSSH u përfaqësua nga Z. Hajrush Çollaku, Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Arsimit dhe Shkencës të Shqipërisë, anëtare e KSSH-së.
Share