INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Seminar me të rinjtë KSSH-ITUC/PERC

Presidenti i KSSH-së, Z. Kol Nikollaj në përfundim të ditës së parë të Workshopit Kombëtar për strukturat rinore të sindikatave me titull “Strukturat sindikale shqipëtare për punësim dhe organizm më të mirë të të rinjve – Sfidat dhe Mundësitë” të organizuar nga ITUC/PERC, zhvilloi një takim pune me Z. Anton Leppik, Sekretarin Ekzekutiv të ITUC-PERC dhe Znj. Enisa Salimović Përfaqësuesen e ITUC-PERC për Europën Jug-Lindore, me zyrë në Sarajevë për të diskutuar mbi cështje që lidhen me levizjen sindikale në shqipëri, punën dhe aktivitetet e KSSH, etj.

Share