INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Në kuadër të përgatitjeve për nënshkrimin e Kontratës Kolektive të re në sektorin e shëndetësisë

Në kuadër të përgatitjeve për nënshkrimin e Kontratës Kolektive të re në sektorin e shëndetësisë të gjithë Kordinatorër Rajonal të KSSH po punojnë të rritur antarsinë ,grumbulluar ankesat dhe problematikat shqetësuese të bazës të cilat do pasqyrohen dhe do gjejnë reflektim në draftin e ri të këtij dokumenti të rëndësishëm për Sindikalistët e Shëndetësisë.
Koordinatori i KSSH për qarkun #Fier Z. Rrapo Isufi u takua dhe konsultua me punëmarrësit e DSHP Mallakastër në Qendrën Shëndetësore Fratar.
Të gjithë pjesmarrësit debatuan dhe sugjeruan që Kontrata e re Kolektive të jetë një Kushtetutë e rëndësishme në duart e #infermierve dhe #mjekëve në lidhje me përmirësimin e kushteve të punës, pagave e shpërblimeve dinjitoze.

Share