KSSH – Opposes the requirements for the use of vaccines of Russian, Chinese, Vietnamese, etc. against # […]
KSSH -Kundershton prere kerkesat per perdorim te vaksines Ruse, Kineze, Vietnaneze etj anti #Covid19. Biznesi kerkon te […]
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve, Lekures dhe Shërbimeve Artizanale te Shqiperise dhe ndermarrja e […]
The Executive Presidency of KSSH, in the continuing meeting, today analyzed the financial budget of 2020 and […]
Presidenca Ekzekutive e KSSH-se, ne mbledhjen e radhes, sot analizoi buxhetin financiar te vitit 2020 dhe miratoj […]
-The Ministry of Finance and Economy with the support of the SANECA project implemented by GIZ and […]
Ministria e Financave dhe Ekonomisë me mbështetjen e projektit SANECA zbatuar nga GIZ dhe në bashkëpunim me […]
400 working women 10 garment companies Through the ILO Project, financially supported by the Swedish Government, “Empowerment […]
400 gra punëtore 10 kompani fasone Nëpërmjet Projektit të ILO-s, mbështetur financiarisht nga Qeveria Suedeze, “Fuqizimi i […]
The National Labor Council convenes. In the last days of his mandate, the NLC convenes on-line, which […]
Galeri Video
Kontakt