INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

AP e KSSH , miraton buxhetin e vitit 2020 dhe projekt-buxhetin 2021 te KSSH-se.

Asambleja e Pergjitheshme e KSSH , miraton buxhetin e vitit 2020 dhe projekt-buxhetin 2021 te KSSH-se.
A.P. e KSSH miratoi planin e aktiviteteve dhe fushatave te KSSH-se per vitin 2021 , duke i kushtuar prioritet luftes ndaj #Covid19.
Gjithashtu njezeri u vendos per pozicionin dhe qendrimin politik te KSSH-se ndaj zgjedhjeve elektorale te 25 Prillit si dhe u miratua #listekerkesa e KSSH-se per Partite Politike me qellim garantimin e mbrojtjes sociale dhe ekonomike te puntoreve dhe gjith qytetareve shqiptare..
Mbledhja u organizua konform protokolleve te caktuara ,per mbrojtjen nga Covid-19.
Share