INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

9 Korrik 2021 Konferenca e Palëve të Interesit BE-Ballkan Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale.

9 Korrik 2021.E organizuar nga Komisioni Europian , zhvilloi punimet on-line Konferenca e Palëve të Interesit BE-Ballkan Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale.
Kjo konference i zhvilloj punimet ne vijimsi te Takimit te Dytë Ministror të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale, që u mbajt keto dite në Slloveni, vend i cili ka presidencën e radhës të Bashkimit Europian.
KSSH u perfajqesua nga Z.Kol Nikollaj , President i KSSH-se. dhe Znj.Anisa Subashi Zv.Presidente e KSSH-se.
Share