INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

8 Korrik 2021. Takim pune nga Presidenti i KSSH-se me eksperde te ILO-s

Tirane 8 Korrik 2021. Ne ambjentet e KSSH , u zhvillua takim pune nga Presidenti i KSSH-se me eksperde te ILO-s per te diskutuar ne lidhje me ligjin e ri Nr.10/2021 ; ” Per azilin ne Republiken e Shqiperise” si dhe projektit te ILO-s ” Lehtesimi i mundesive per punesim te refugjateve dhe azilkerkueseve”
Z. Andrea Salvini , Labur Migration Exspert , ILO. prezantoj raportin ” Rruget e integrimit ne tregun e punes per migrantet humanitar ne Shqiperi – Situata aktuale dhe vijimesia”
Presidenti i KSSH ,ZKol Nikollaj beri nje ekspoze te kesaj situate ne Shqiperi. Duke kerkuar zgjidhje te mundeshme ligjore , plotesimin e ligjit me aktet nenligjore , zbatimin korrekt te tij.
Ai propozoj si zgjidhje te mundeshme ligjore dhe administrative bashkpunimin ndermjet Sindikatave , AKPA-s dhe Punedhenesve. si aktoret kryesore te perfshire ne ket proces.
Share