Categories:
 Takim teknik trepalësh mbi indikatorët e performancës së forumeve kombëtare të dialogut social.
 Me përfaqësues trepalësh të Këshillit Kombëtar të Punës (KKP)  në Shqipëri dhe Këshillit Ekonomik Social (KES)  në Kosovë.
Projekti Rajonal “Employnent & Social Affairs Platform-II” nën drejtimin teknik të Zj. Ada Huibregtse, ILO CTA.
Hotel Plaza, 5 korrik 2021
Galeri Video
Kontakt