INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

5 korrik  Takim teknik trepalësh mbi indikatorët e performancës së forumeve kombëtare të dialogut social.

 Takim teknik trepalësh mbi indikatorët e performancës së forumeve kombëtare të dialogut social.
 Me përfaqësues trepalësh të Këshillit Kombëtar të Punës (KKP)  në Shqipëri dhe Këshillit Ekonomik Social (KES)  në Kosovë.
Projekti Rajonal “Employnent & Social Affairs Platform-II” nën drejtimin teknik të Zj. Ada Huibregtse, ILO CTA.
Hotel Plaza, 5 korrik 2021
Share