INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

28 Prill 2021. Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Pandemia COVID-19 ka bërë që qeveritë, punëdhënësit, punëtorët dhe popullata e përgjithshme të përballen me sfida të pashembullta në lidhje me virusin dhe efektet e shumta që ka krijuar në botën e punës.
Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë do të përqendrohet në strategjitë për të forcuar sistemet kombëtare të sigurisë dhe shëndetit në punë (SSHP) për të krijuar qëndrueshmëri, në mënyrë që të përballemi me krizat tani dhe në të ardhmen, duke nxjerrë mësime dhe përvoja nga bota e punës.
Që kur u shfaq si një krizë globale në fillim të vitit 2020, pandemia COVID-19 ka pasur ndikime të thella kudo. Pandemia ka prekur gati çdo aspekt të botës së punës, nga rreziku i transmetimit të virusit në vendet e punës, te rreziqet e sigurisë dhe shëndetit në punë (OSH) që janë shfaqur si rezultat i masave për të zbutur përhapjen e virusit. Kalimet në forma të reja të aranzhimeve të punës, të tilla si mbështetja e përhapur në telepune , kanë paraqitur, shumë mundësi për punëtorët, por gjithashtu kanë paraqitur rreziqe të mundshme të SSHP, përfshirë rreziqet psikosociale dhe dhunën në veçanti.
Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2021 përqendrohet në shfrytëzimin e elementeve të një sistemi SSHP siç përcaktohet në Kornizën Promovuese për Konventën e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, 2006 (Nr. 187).
Raporti i Ditës Botërore shqyrton sesi kriza aktuale demonstron rëndësinë e forcimit të këtyre sistemeve të SSHP, përfshirë shërbimet e shëndetit në punë, si në nivelin kombëtar ashtu edhe në atë të ndërmarrjes.
ILO do ta shfrytëzojë këtë mundësi për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të stimuluar dialogun mbi rëndësinë e krijimit dhe investimit në sisteme elastike të SSHP, duke u mbështetur në shembuj rajonalë dhe vendorë në zbutjen dhe parandalimin e Përhapjes së COVID-19 në vendin e punës.

Share